Home » Naše uspješne priče » Zadarske GLOBE škole za dobrobit okoliša – mikroplastika u morskom okruženju

Zadarske GLOBE škole za dobrobit okoliša – mikroplastika u morskom okruženju

Učenici zadarskih GLOBE škola sa svojim mentoricama Marijanom
Škuncom Vrkić iz Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar, Zrinkom
Klarin i Antom Mustać iz Osnovne škole Šime Budinića Zadar i
Jasminkom Dubravicom iz Osnovne škole Valentina Klarina Preko
aktivno i kreativno ostvaruju programske zadaće GLOBE-a, a u ovoj
školskoj godini uključili su se u još jedan aktualni projekt istraživanja
mikroplastike u vodi.
Mikroplastika predstavlja zagađenje u obliku sitnih plastičnih čestica
koje kada se nađu u moru predstavljaju gotovo nevidljiv, ali opasan
oblik zagađenja. Zbog masovne upotrebe plastike, mikroplastika je
postala sveprisutna u morskom okolišu koja nastaje usitnjavanjem
većih komada plastike u moru pod utjecajem sunca, valova i vjetrova.
Tako usitnjena plastika se ne razgrađuje niti mijenja kemijsku
strukturu te lako ulazi u sve hranidbene lance. Zbog neposrednog
utjecaja na zdravlje željeli smo istražiti prisutnost mikroplastike na
odabranim GLOBE lokacijama u našem gradu Zadru. Lokacija na
kojoj su uzeti uzorci za analizu mora je uvala Jazine. U prvoj fazi
učenici su prikupili tri uzorka morske vode koje su filtrirali u Zavodu
za javno zdravstvo – Odjel za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša.
U drugoj fazi učenici su samostalno mikroskopirali filtrirane uzorke
morske vode te analizirali rezultate uz pomoć GLOBE protokola za
određivanje mikroplastike. U uzetim uzorcima morske vode učenici su
uočili postojanje mikroplastike u uvali Jazine u našem gradu.
U ovom istraživanju učenici su osvijestili problem postojanja
mikroplastike u našem okolišu. Svoja opažanja i rezultate
istraživačkog rada predstavili su ostalim učenicima u školi, roditeljima
i u lokalnom mediju kako bi osvijestili svjetski problem prevelike
upotrebe plastike u svakodnevnom životu. Učenici su zaključili da
trebamo biti više ekološki osviješteni kako bi naš planet Zemlju
sačuvali ljepšim i čišćim za nove generacije.