Home » UPRAVNO VIJEĆE REGIJE EUROPA & EUROAZIJA

UPRAVNO VIJEĆE REGIJE EUROPA & EUROAZIJA

Na regionalnom sastanku koordinatora u Ohridu, održanom 2010., Diana Garašić izabrana je za člana organizacijskog odbora za regiju (GLOBE board).

globe board

S lijeva na desno: Teresa (USA), Andy (GB), Danielle (Francuska), Diana (Hrvatska), Dana (Češka), Magda (Poljska), Farid (Israel), Mathijs (Nizozemska).
Službeni fotograf.

Upravno vijeće ima predsjedavajućeg člana, koji predstavlja regiju na Godišnjim svjetskim sastancima (GLOBE Annual Conferences).
Diana Garašić predsjedavala je regionalnim upravnim vijećem od 2010. do 2011. te je predstavljala regiju na godišnjim svjetskim GLOBE sastancima u Kanadi (Calgary), 2010. i u SAD (Washington) 2011. kao i na regionalnom sastanku u Ukrajni/ Kiev.
Godine 2019. Na sastanku koordinatora u Trstu, za člana Upravnog vijeća za Europu izabrana je Sanja Klubička, dipl. ing., zamjenica državne koordinatorice.

Sanja i Fahrid

Sanja i Farid, novi članovi regionalnog upravnog vijeća, Trst, 2019.
Fotografirala Diana Garašić

Upravno vijeće ima mjesečne on-line sastanke, koji su i češći u pripremi regionalnih konferencija ili drugih međunarodnih događanja.
Tehničku stranu organizacije sastanaka vodi Regionalni GLOBE ured (udruga Tereza, Prag, Češka).