Home » Osposobljavanje GLOBE trenera i GLOBE učitelja/ nastavnika

Osposobljavanje GLOBE trenera i GLOBE učitelja/ nastavnika

Tijekom prvih nekoliko godina središnji GLOBE ured organizirao je tečajeve za osposobljavanje trenera na svjetskoj razini (hrvatski su predstavnici sudjelovali na treninzima u Pragu, 1995. i Miamiju 1996.) pa je ekipa znanstvenika i edukatora direktno educirala prve GLOBE trenere, koji su potom osposobljavali učitelje i nastavnike u svojoj zemlji.
Ubrzo se pokazalo da je takav način osposobljavanja previše zahtjevan financijski i organizacijski pa se prešlo na organizaciju tečaja za trenere na regionalnoj razini.
Zemlje sudionice programa GLOBE podijeljene su u 7 regija (https://www.globe.gov/globe-community/community-map ), a u svakoj je ustrojen regionalni GLOBE ured (https://www.globe.gov/web/europe-and-eurasia). Sredstvima sponzora Programa GLOBE financira se rad 7 regionalnih GLOBE ureda, koji organiziranju regionalne sastanke jednom godišnje. Na tim je sastancima sudjelovanje po jednog predstavnika svake zemlje financirano sredstvima GLOBE sponzora. (O sponzorima programa pročitajte više na https://www.globe.gov/about/overview )

Regionalni sastanci su prilika da nacionalni koordinatori razmjene iskustva i ideje te da dogovore moguće oblike suradnje unutar regije, poput zajedničkih projekata ili povezivanja individualnih škola na temelju sličnih interesa. Tu koordinatori upoznaju novosti u tehničkoj podršci i inovacijama GLOBE stranica, a također se raspravlja o strateškim ciljevima pojedinog razdoblja, odnosno o njihovom ostvarivanju.
Nakon 2 dana, koliko traje sastanak nacionalnih koordinatora, organizira se trening za nove GLOBE učitelje/ trenere u trajanju od 3 dana. Do 2018. godine bilo je dovoljno da netko sudjeluje na regionalnom tečaju da bi dobio certifikat GLOBE trenera. Na taj su način osposobljeni mnogi nacionalni koordinatori i treneri tijekom prvih 20 godina provedbe programa.

Osposobljavanje učitelja/ nastavnika
Od samog početka, jedan od osnovnih ciljeva programa bio je osigurati da učenici primjenjuju korektne postupke mjerenja i upisuju točne podatke u GLOBE bazu. Za svaki uneseni podatak se zna gdje je prikupljen i tko ga je upisao, odnosno tko je odgovorna osoba koja nadgleda rad učenika. Stoga se iznimna pažnja posvećuje osposobljavanju učitelja/ nastavnika, a posebno edukaciji trenera.
Učitelji/ nastavnici mogu se osposobiti fizički sudjelujući na GLOBE tečaju ili putem učenja na daljinu. Program e-treninga (https://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining) pokrenut je ponajprije kao dopuna temeljnog osposobljavanja na fizičkom tečaju, ali rješavanjem on-line testa na kraju pojedinog poglavlja, kandidat može i tim putem dokazati da je osposobljen za provedbu programa s učenicima. Osposobljenost za provedbu GLOBE programa ne mora obuhvatiti sva područja GLOBE protokola, već je nakon savladavanja općeg, uvodnog dijela, dovoljna osposobljenost za samo jedan GLOBE protokol. Budući da se posljednjih godina GLOBE provodi u različitim institucijama, a ne samo u školama, predlaže se zamijeniti naziv GLOBE Teacher s GLOBE Educator.

GLOBE treneri u Hrvatskoj
Od GLOBE trenera očekuju se kompleksnije i dokazane kompetencije. Stoga je za ostvarivanje statusa trenera danas nužno zadovoljiti niz zahtjeva u smislu iskustva u provedbi GLOBE programa, stručne osposobljenost u barem jednom području GLOBE protokola, osposobljenosti za rad s učenicima i s odraslima, snalaženje u slanju i korištenju GLOBE podataka (GLOBE Data), poznavanje aktualnih događanja, promjena i novosti u Programu GLOBE (https://www.globe.gov/web/trainers). Kandidat za trenera treba dokumentirati svoje kompetencije, a mentor kojeg mu dodjeljuje GLOBE treba pratiti rad kandidata za trenera i konačno dati ocjenu na temelju koje se dodjeljuje status trenera.
Navedene kompetencije koje kandidat za trenera treba dokazati, pokazuju da status trenera nije vječan i da oni koji više nisu aktivni ili na drugi način ne zadovoljavaju kriterije, ne mogu zadržati taj status.
Važno je napomenuti da se svaki fizički trening za nove GLOBE učitelje/ nastavnike mora objaviti na GLOBE web stranicama (https://www.globe.gov/get-trained/workshops). Tu se kandidati prijavljuju, a koordinator ili ovlašteni trener označava je li pojedini polaznik završio trening, što onda otvara mogućnost unosa podataka u GLOBE bazu. Za svaki workshop ovlašteni organizator (nacionalni koordinator/ trener) treba navesti koji treneri sudjeluju i koje protokole treniraju. Ukoliko za neke protokole ne postoji kvalificirani trener, osposobljavanje za taj protokol nije moguće. Za svakog člana programa GLOBE stoga postoji evidencija o njegovim aktivnostima i usavršavanju (Training History). Dokumentacija potrebna za stjecanje i obnavljanje statusa trenera velikim se dijelom može izvaditi iz te povijesti osposobljavanja, dokazuje se temeljem certifikata i znački za različite međunarodne aktivnosti te na temelju praćenja koje provode mentor i nacionalni koordinator.

Pregled osposobljavanja GLOBE trenera u Hrvatskoj
Ostvarili status trenera u Pragu 1995. i Miamiju 1996.:
Dr.sc. Diana Garašić – nacionalni GLOBE koordinator, aktivna, kandidatkinja za GLOBE mentora
Zlatan Soldo, dipl. Ing. (nije više aktivan)
Zoran Ikica, dipl. Ing (nije više aktivan)

Osvario status GLOBE trenera a tečaju na Samosu (Grčka) 1998.
Vinko Vučić (nije više aktivan)
Na Samosu je sudjelovalo još dvoje predstavnika iz Hrvatske, ali se oni nisu aktivirali na tečajevima u zemlji.

Ostvarila status trenera na tečaju u mjestu Druskininkai / Litva
Mr. sc. Marina Grčić – aktivna, kandidatkinja za GLOBE mentora
Sudjelovala kao trener za područje meteorologije u Berovu, Makedonija (2006), u Dubrovniku (2007), na Ohridu (2010) te u 2011 Kijevu/ Ukrajna (2011)

Ostvarile status trenera na tečaju na Cipru 2002.
Dr. sc. Renata Matiničkin-Kepčija – aktivna (član državnog povjerenstva za smotru i natjecanje)
Dr. sc. Lidija Preglej (nije više aktivna)

Ostvarili status trenera na tečaju u Dubrovniku 2007.
Sanja Klubička, dipl.ing. (aktivna – zamjenica nacionalnog koordinatora te članica državnog povjerenstva za smotru i natjecanje i članica Regionalnog upravnog vijeća – Regional GLOBE Board)
Borjanka Smojver, dipl. ing. (aktivna, član državnog povjerenstva za smotru i natjecanje)
Čeda Perko, dipl. ing. (član državnog povjerenstva za smotru i natjecanje)
Milena Prodanović (član državnog povjerenstva za smotru i natjecanje)
Kristina Krtalić, prof. (aktivna)
Marinela Labaš, prof. (aktivna)
Mr.sc. Janja Milković (nije više aktivna)
Dr. sc. Vladimir Kušan (nije više aktivan)
Marko Buljan, prof. (nije više aktivan)
Osposobljeno je i nekoliko drugih kolega, ali nisu nikad aktivno sudjelovali u edukacijama državne razine u Hrvatskoj.

Ostvarila status trenera na tečaju u Koln 2016.
Marina Balažinec, prof. (aktivna)

Ostvarila status trenera na tečaju u Francuskoj 2018.
Lydia Lugar, prof.

Ostvarili status trenera na tečaju u Trstu/ Italija 2019.
Vladimir Ribičić (aktivan)
Zrinko Bahorić, prof.(aktivan)

Napomena: na stručnim skupovima za GLOBE učitelje/ nastavnike sudjeluju i stručnjaci za pojedina znanstvena područja ili iskusni nastavnici koji ne moraju nužno biti u statusu trenera. Međutim, oni ne mogu samostalno organizirati ni voditi osposobljavanje novih članova, nego u timu s certificiranim trenerom.