Home » 2018 GLE – Killarney, Irska

2018 GLE – Killarney, Irska

1. Otvaranje

1.2. plenarni dio

2. Otvaranje_ekipa ŠMSV i koordinatorica

3. Otvaranje_Europa na GLE_Irska

4.projekti_ekipa ŠMSV

5.projekti_sekcija_ŠMSV

6. Projekti_učenice PIG, Rijeka

7. Key speakers_učenice PIG 2018

8. teren potok

9. mjerenja na potoku

10. teren - šuma i tlo

11. kulturna večer1

12.kulturna večer 2

13.kulturna večer3

14.kulturna večer 5

Ekipa ŠMSV_Killarney