Home » GLOBE u kurikulumu

GLOBE u kurikulumu

Na stručnom skupu Programa GLOBE, održanom u ožujku 2019., u organizaciji AZOO, sudionici su uspoređivali kurikulume za predmete koje predaju sa sadržajima Programa GLOBE. Tako je nastao primjenjivi vodič za korištenje Programa GLOBE u redovitoj nastavi.

Vrtići

 

GLOBE u kurikulumu