Home » Popis projekata 27. GLOBE smotre

Popis projekata 27. GLOBE smotre

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – GLOBE 2024.
SEKCIJA I.
r. br. Naziv škole Naziv projekta Povjerenstvo
1. OŠ Antuna Mihanovića, Osijek Prijete li nam komarci? Renata Matoničkin Kepčija, Mirela Sertić Perić, Biljana Forgač
OŠ Ivana Filipovića, Osijek
2. SŠ Prelog, Prelog Usporedba kemijskih svojstva i temperature vode drenažnog kanala i akumulacijskog jezera HE Dubrava
3. XV. gimnazija, Zagreb Utjecaj komercijalnih filtera na kemijsko onečišćenje i onečišćenje mikroplastikom vodovodne vode
4. OŠ Banija, Karlovac Mikroplastika u školskom zraku
5. OŠ Josip Pupačić, Omiš Tajni svijet komaraca
6. SŠ Vela Luka, Vela Luka Zasoljene biži (grašak)
       
SEKCIJA II.
r. br. Naziv škole Naziv projekta Povjerenstvo
1. Gimnazija “Matija Mesić”, Slavonski Brod Zagrijavanje tla Borjanka Smojver, Nataša Trenčevska, Snježana Marković Zoraja
2. Tehnička škola Daruvar, Daruvar Utvrđivanje optimalnih uvjeta za klijanje kukuruza
3. SŠ Čakovec, Čakovec Koja vrsta gnojiva pogoduje kvaliteti tla Međimurske županije za proizvodnju buče
Medicinska škola Varaždin, Varaždin
4. OŠ Dragojle Jarnević, Karlovac Razlike u temperaturi tla na dvije mjerne postaje
5. Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Udišu li učenici naših škola isti zrak?
OŠ Rugvica, Rugvica
6. Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Dubrovnik Fenološko motrenje žućenja listova divlje i kultivirane smokve
       
SEKCIJA III.
r. br. Naziv škole Naziv projekta Povjerenstvo
1. II. OŠ Čakovec, Čakovec Umjereno topla kišna klima – tri ljeta ima Dubravka Rasol, Ivana Furač, Lidija Tivanovac
2. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Virovitica Utjecaj blizine rijeke Drave na atmosferske uvjete na mjernim postajama
3. SŠ Petrinja, Petrinja Bablje ljeto
OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb
4. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar, Zadar Dva lica jeseni
5. Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac Utjecaj vremenskih prilika na zdravlje ljudi
6. OŠ Šime Budinića, Zadar Naša škola u novom ruhu
       
SEKCIJA IV.
r. br. Naziv škole Naziv projekta Povjerenstvo
1. OŠ “Đuro Pilar”, Slavonski Brod Započinje li vegetacijska sezona svake godine sve ranije? Anja Rimac, Diana Garašić, Sanja Klubička
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
2. OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće Dravske ritske šume
3. OŠ Izidora Poljaka Višnjica, Donja Višnjica Kasni li jesen?
4. OŠ Dubovac, Karlovac Karlovačka promenada
5. OŠ Zadarski otoci, Zadar Fenološko motrenje smokve u Preku i Zadru u periodu od 2021. do 2023. godine
6. SŠ Mate Blažine Labin, Labin Urbana park šuma Pineta – plemeniti ogrtač starogradske jezgre Labina