Home » RADNA GRUPA ZA OBRAZOVANJE (Education Working Group)

RADNA GRUPA ZA OBRAZOVANJE (Education Working Group)

Svaka radna grupa ima predstavnike iz svake od 7 regija i predstavnika GLOBE ureda. Za članstvo u radnim grupama raspisuje se natječaj kad se isprazni mjesto, odnosno kad nekom od članova istekne trogodišnji mandat.
Članovima radnih grupa GLOBE sponzori financiranju sudjelovanje na godošnjim svjetskim sastancima (GLOBE Annual Meetings). Tijekom godine, članovi radnih grupa komuniciraju putem on-line konferencija.
Kao član radne grupe za edukaciju EWG Education Working Group), Diana Garašić je sudjelovala na Godišnjim GLOBE sastancima (GLOBE Annual Meetings) u New Haven-u/ SAD – 2017., u Kilarney/ Irska – 2018. (u sklopu GLE) i u Detroitu, 2019.

working group

work group