Home » Pozvane škole 2012

Pozvane škole 2012

 GLOBE škole koje se pozivaju na Državnu smotru i natjecanje, Labin 2012

  


IME ŠKOLE:


MJESTO


Mentor (i)


NASLOV PROJEKTA

zajednički Z
 samostalni  J

Srednja škola Mate
Blažine Labin

Labin

Mira Hrvatin i Čeda
Perko

Umiru li borove šume
grada Labina 2003. – 2011.?


J

Prirodoslovna i
grafička škola Rijeka

Rijeka

Irena Sabo i Marina
Pavlić

Ča more va Bakru
more


J

OŠ “Đuro Pilar”

Slavonski Brod

Ivan Ilišević,

Utjecaj rafinerije u
Bosanskom Brodu na rijeku Savu

Z (MARelković,
Davor)

OŠ Dubovac

Karlovac

Snježana Zoraja,

Jezero Luščić

J

Šumarska i
drvodjeljska škola

Karlovac

Ivana Čordašev,

Studentska kampanja
za istraživanje klime,Utjecaj okoline na atmoisferke parametre u
zvijezdi i izvan nje

J

OŠ Banija

Karlovac

Barka Komadina,

Makrozoobentos Kupe

J

Gimnazija “Matija
Mesić”

Slavonski Brod

Marina Gojković,

 


J

OŠ Konjščina

Konjščina

Konjščina

Ugljik u stablima
školskog parka


J

XV.gimnazija

Zagreb

Mihaela Marceljak
Ilić,

Povrtnice u našem
vrtu i voda kojom ih zaljevamo

J

OŠ Ljubo Babić

Jastrebarsko

Nikolina Ribarić,

Bioraznolikost u
središtu grada

J

Škola za medicinske
sestre Vrapče

Zagreb

Marinela Labaš

 

 

Gimnazija Karlovac

Karlovac

Jasminka Žiža,

Mikroklima urbane
sredine

J

OŠ “Matija Antun
Relković”

Davor

Ivica Gelemanović,

Utjecaj rafinerije u
Bosanskom Brodu na rijeku Savu

Z (Đ Pilar, Brod)

OŠ Ivane
Brlić-Mažuranić

Virovitica

Jasna Razlog-Grlica 

Usporedba
krajobrazne raznolikosti Virovitice i Virja

Z (Virje)

Srednja škola
Petrinja

Petrinja

Šeherzada Talić,

Slap

J

OŠ Zadarski otoci

Zadar

Davor Barić,
Vesna Mujagić,

1. Vegetacijski
ciklus
smokve                                                                                               
2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim travnjacima

Z (Tisno)

OŠ V. Nazor

Virovitica

Ana Tonković,
Ljiljana Matulec, Vanda Viljevac

Žuti i plavi otpad

J

II.gimnazija

Zagreb

Janja Aničić,

 

 

OŠ Dragutin
Tadijanović

Slavonski Brod

Maja Kocijan Lujić,

Za čistiji zrak II

Z (IGKovačić)

OŠ Petar Zrinski

Čabar

Milica Vlajinić,

Količina kiše u
2011,g.

J

Tehnička škola
Daruvar

Daruvar

Sanja Klubička 

 

 

OŠ Ksavera Šandora
Ksavera Gjalskog Zabok

Zabok

Zabok

 

 

OŠ Ivanke Trohar
Fužine

Fužine

Jadranka Čop
Bajraktaraj,
Jadranka Gecan

Dugo toplo ljeto


Z (Delnice)

OŠ MATE LOVRAKA

VELIKI GRĐEVAC

ZDENKA
ŠTEFULINAC     

 

 

Osnovna škola Josipa
Kozarca

Slatina

Ružica  Vujić   

 

 

OŠ prof. Franje
Viktora Šignjara

Virje

Darko Herbai   

Usporedba
krajobrazne raznolikosti Virovitice i Virja

Z (Virovitica)

OŠ “Antun Mihanović”

Slavonski Brod

 

 


 

OŠ “Ivan Goran
Kovačić”

Slavonski Brod

Anita Hrgović,

Za čistiji zrak II

Z (DTadijanović)

OŠ Vjekoslava Kaleba

Tisno

Marija
Pandža,         

1. Vegetacijski
ciklus
smokve                                                                               
                2. Biomasa ugljika na suhim mediteranskim
travnjacima

Z(Zadarski otoci)

OŠ Antuna Mihanovića

Osijek

Vesna Lerinc,

Vode grada Osijeka


J

O.Š.EUGENA KUMIČIĆA

Slatina

JASMINA KRZNARIĆ  

 

 

OŠ Belica

Belica

Belica

Ekološki otisci
općine Belica i općine Nedelišće


Z

SREDNJA ŠKOLA MARKA
MARULIĆA

Slatina

Matija Gosler  

Kamenolom
Trešnjevica

J

Oš Draganići

Draganići

Alenka Bujan,

 

 

OŠ I.G.Kovačić

Duga Resa

Gordana Perharić,

Da li oblaci mogu
prognozirati vrijeme

J

Oš Mahično

Karlovac

Marina Špine-Juraić,

Kvari li nam vrijeme
gradska događanja

J

OŠ kraljice Jelene

Solin

Anita Čupić,

Usporedba
temperatura krških rijeka Jadra i Zrmanje

J

Gimnazija Petra
Preradovića

Virovitica

  Zvonko Ternjej

 

 

O.Š. Horvati

Zagreb

Suzana Delić,

MJERIMO
ZAJEDNO_LEDENA EUROPA_VODA

J

OŠ Valentina Klarina

Preko

Jasminka Dubravica,

Suša 2011.

J

Ženska opća
gimnazija Družbe sestara milosrdnica

Zagreb

Mirjana Krpan,

Hladni i topli dani

J

OŠ “Rikard Katalinić
Jeretov” Opatija

Opatija

Dragica Rade

Kratkoročna prognoza
vremena promatranjem oblaka


J

OŠ Maije Gupca
Gornja Stubica

Gornja Stubica

Gornja Stubica

 

 

SŠ Delnice

Delnice

Miroslav Grgur,

Je li pitka voda
pitka

J

Srednja škola Prelog

Prelog

Prelog

Usporedba količine
dušika u pritocima Drave


J

Medicinska škola u
Rijeci

Rijeka

Tatjana Holjević

Analiza kakvoće vode
u donjem toku vodotoka Rječine


J

OŠ Ivana Gorana
Kovačića Delnice

Delnice

Jadranka Čop
Bajraktaraj

Dugo toplo ljeto


Z (Fužine)

O.Š.M.J.Zagorka

Zagreb

Lidija Žišković,

Koliko dobro
mjerimo?

J

II OŠ Čakovec

Čakovec

Čakovec


GLOBE-moja-tvoja-naša budućnost


J

OŠ VOĆIN

Voćin

Martina Vukičević     

 

 

OŠ Ljudevit Gaj
Krapina

Krapina

Krapina

 

 

natrag