Home » 5. Susret hrvatskih GLOBE škola STUBIČKE TOPLICE 2002.

5. Susret hrvatskih GLOBE škola STUBIČKE TOPLICE 2002.

plakat

 

Slike

1.dan

2.dan

3.dan

 

 

                OSNOVNE ŠKOLE

BR ŠKOLA UČENICI VODITELJI PREZENT. 
P(poster.)
(kompj.)
PROJEKT- NAZIV
1. OŠ A. Mihanović
Osijek
Tijana Novoselić
Anja Dragičević
Monika Čajko
Jadranka Radovančević P Upoznajmo bolje svoju rijeku
2.  OŠ Dr. A. Mohorovičić, Matulji Gordana Begić 
Siniša Topić 
K DA
3. OŠ M.J. Zagorka Zagreb  Kristina Čičak 
Mirjana Milković
Tomislav Čanžek
Željko Kelava
Lidija Žišković
K KEMIJSKO- BIOLOŠKA ANALIZA I MAKROZOOBENTOS POTOKA ŠTEFANOVEC
4. OŠ Belica Belica Mateja Horvatić 
Branka Mavrin 
Darko Tkalčec
Biljana Hlišć P NE
5. OŠ M. Bistrica 
M. Bistrica
Ana Stinčić 
Matija Forko 
Martina Hizar 
Andreja Šestak
Jasnica Mahnet 
Vesna Brlek 
Mira Pehar 
Alemka Mihalić-Hubak 
K NE
6. OŠ J. Habdelića 
Velika Gorica
Sonja Kovačić 
Matea Jurčić 
Antonija Badurina
Tatjana Dorić 
Tanja Horvat 
K NE
7. OŠ Draganići 
Draganići
Martina Lojen 
Ivana Cvitković 
Damir Županić
Alenka Bujan K Klima Europe
8. OŠ Konjščina 
Konjščina
Ivona Pale 
Suzana Lugar
Julio Jukić-Kordej
Nado Antonina K Temperatura zraka nas povezuje
9. OŠ Popovača  Popovača Valentina Carek 
Blanka Babić 
Zrinka Zohar
Bosiljka Krešo 
Sunčica Hudec 
Lidija Horvat 
 Danijel Maskečić
P Praćenje kvalitete vodotoka i promoviranje ekoturizma na području Parka prirode Lonjsko polje
10. OŠ Privlaka 
Privlaka 
Ivana Grbić 
Stipe Grbić 
Jurica Kršlović
Ana Kurta K DA
11. OŠ R.K.Jeretov  Opatija Ana Šain 
Andrea Idžaković 
Ana Petrovčić
Marija Popović P Mala vodena staništa na širem području Opatije
12. OŠ Murterski škoji Murter Julija Turčinov 
Eva Turčinov 
Nina Turčinov
Marija Pandža K Utjecaj meteoroloških parametara na feneološke faze travnjaka
13. OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod Tonka Bujas 
Marija Opačak 
Dinka Perković
Rade Kovačević 
Kristina Krtalić
K NE
14. OŠ prof.F.V.Šignjar Virje Ana Muktić 
Jasna Kopas 
Denis Tkalčec
Darko Herbai 
Duška Bogdanović
P Mali GLOBE  – tjedan integrirane nastave
15. OŠ M. Lovraka 
Veliki Grđevac
Marija Magdić 
Martina Lužanić 
Augustin Dušek
Zdenka Štefulinac 
Damir Štefulinac
P Utvrđivanje stanja zaraze mrazovcem
16. OŠ I.G. Kovačić Slavonski Brod Jurica Leninger 
Bruno Samardžić 
Bruno Latić
Ana Blagović P NE
17. IV. OŠ Bjelovar Bjelovar Petra Kovačević 
Dragana Knežević 
Marin Matolek
Branko Raičković 
Ivana Cebić
P Uspoređivanje temperatura
18. OŠ P. Zrinski 
Čabar
Tina Ožbolt 
Tanja Kovač 
Josipa Janeš
Ksenija Petelin K DA
19. OŠ M. Gupca 
Gornja Stubica
Sanja Sviben 
Josip Pasanec 
Marko Haramustek
Sanja Knezić 
Štefanija Boltek-Mihaljevski
K DA
20. OŠ Sveti Matej 
Viškovo
Denis Rodić 
Marko Vukić 
Bojan Ćavarović
Jelena Tomljenović P NE
21. OŠ N. Tesle 
Zagreb
Katarina Cindrić 
Mirna Jakšić 
Ines Megla
Andreja Belošević Suzana Kovač K Fotosinteza i otopljeni kisik
22. OŠ Petra Krešimira IV. 
Šibenik
Rebeka Mikulandra 
Martina Marenci
Šime Radan
Marijana Pešić 
Darko Mikulandra
P ZELENA OKU-PATROLA
23. OŠ Tisno Roko Frkić 
Marjeta Baričević 
Ivana Pirjak 
Mateo Klarin- Petrina 
Ines Lovreško
Ivana Mikulandra P
 24. OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica        Korelacija potrošnje energenata s vanjskom temperaturom 

                      SREDNJE ŠKOLE

BR. ŠKOLA UČENICI VODITELJI Prezentacija 
P(poster.)
(kompj.)
PROJEKT – NAZIV
1. Gimnazija P. Preradović 
Virovitica
Enes Ciriković 
Slobodan Mamula 
Slaven Katić
Zvonko Ternej Slobodanka Polašek K Postoji li globalno zatopljenje?
2. Kemijska i geološka tehnička škola, 
Zagreb
Peršun Ivan 
Bojka Maja Mustač
Biserka Zdjelarević K NE
3. Pomorska škola
Split
Marko Krleža 
Ratko Tomić
Tomislav Miše
Zoran Ikica K NE
4. Srednja škola 
Novska
Nikolina Horvat 
Nikolina Matekalo 
Maja Vuković
Siniša Jovanović K NE
5. Srednja škola
Pregrada
Zrinka Gorup 
Vinko Krištić 
Vladimir Štruk
Ksenija Grozaj P NE
6. Tehnička škola 
Daruvar
Davor Cegledi 
Mario Petrović 
Igor Brkić
Sanja Klubička Stjepan Husak K NE
7. Tehnološko kemijska škola 
Karlovac
Ivan Suhin 
Dario Rogoz 
Ivana Veng
Nada Diković Dubravka aneković P Utjecaj fizikalnih čimbenika mikro i makroklime na organizam životinje
8. Medicinska škola 
Varaždin
Marko Molnar 
Kristina Rojko 
Matea Đurasek
Branimir Mihalinec P NE
9. Srednja škola M. Blažine. 
Labin
Iva Rukavina 
Katarina Načinović 
Martin Perko
Čeda Perko 
Mira Hrvatin
K Kakav zrak udišemo, kakvo nas tlo hrani?
10. Gimnazija M. Mesić 
Slavonski Brod
Vedrana Rubić 
Vlatko Kondela 
Damir Omerbašić
Marina Gojković K DA
11. II. gimnazija 
Zagreb
Marko Horvat 
Jelena Stanić 
Ivan De Zan 
Koraljka Korbar
Janja Aničić K NE
12. HTUŠ 
Zadar
Luca Glavan 
Iva Perić 
Filipa Milin
Valerie Miočić Carine 
Marko Buljan
K Zadar – grad ugodnih ljeta i blagih zima
13. Šumarska i drvodjeljska škola 
Karlovac
Marinko Marić 
Ivan Šubr 
Tomislav Vukelić
Josip Horovski P Utjecaj sušnih perioda na debljinski prirast hrasta kitnjaka
14. Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb Martina Tuta 
Martina Gagulić 
Josip Grgić
Antonija Jurković 
Tajana Benčević
Marinela Labaš NE Vrijeme I zdravlje 2
Geodetska tehničkaškola 
Zagreb
Ekipa tehničke potpore
Ivan Miličević 
Jasmin Tubić 
Goran Obarčanin
Zlatan Soldo NE NE

 

 

Najuspješniji prikazani GLOBE projekti

Srednja škola M. Blažine, Labin: Kakav zrak udišemo, kakvo nas tlo hrani?

Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola, Zadar: Zadar – grad ugodnih ljeta i blagih Zima

Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb:Vrijeme i zdravlje 2

Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac: Utjecaj sušnih perioda na debljinski prirast hrasta kitnjaka

Gimnazija M. Mesića, Slavonski Brod: Prijenos topline u tlo

OŠ A. Mihanovića, Osijek: Upoznajmo bolje svoju rijeku

OŠ N. Tesle, Zagreb: Fotosinteza i otopljeni kisik

OŠ R. K. Jeretova, Opatija: Mala vodena staništa na širem području Opatije

OŠ Draganići, Draganići: Klima Europe

OŠ M. Gupca, Gornja Stubica: Analiza vode slanog potoka

Najuspješnije prezentacije rada GLOBE škola

(po ocjeni samih sudionika)

OŠ I. G. Kovačić, Sl. Brod

OŠ N. Tesla, Zagreb

Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac
gimnazija, Zagreb

Tehnička škola Daruvar

 

Rezultati orijentacijskog natjecanja
Osnovne škole

vrijeme znanje UKUPNO
1 OŠ Hugo Badalić Slavon.Brod 38,1 65 103,06
2 OŠ I.G. Kovačić Slavonski Brod 50,0 50 100,00
3 OŠ prof.F.V.Šignjar Virje 46,3 50 96,27
4 OŠ R.K.Jeretov Opatija 27,6 65 92,61
5 OŠ A.N. Gostovinski Koprivnica 44,8 45 89,78
6 OŠ Belica 39,6 50 89,55
7 OŠ M.J. Zagorka Zagreb 42,5 45 87,54
8 OŠ Murterski škoji 26,9 55 81,87
9 OŠ Tisno 33,6 45 78,58
10 OŠ N. Tesle Zagreb 28,4 50 78,36
11 OŠ Privlaka 36,9 40 76,94
12 OŠ Popovača 31,0 45 75,97
13 OŠ J. Habdelića Velika Gorica 30,2 45 75,22
14 OŠ Draganići 35,1 40 75,07
15 OŠ M. Lovraka Veliki Grđevac 45,9 25 70,90
16 IV. OŠ Bjelovar 29,9 40 69,85
17 OŠ Dr. A. Mohorovičić, Matulji 0,0 65 65,00
18 OŠ Sveti Matej Viškovo 14,9 40 54,93
19 OŠ PetraKrešimira IV. Šibenik 9,0 40 48,96
20 OŠ A. Mihanović, Osijek 15,7 30 45,67

Srednje škole

1 Kemijska i geološka tehnička škola, Za 41,0 90,0 131,0
2 II. Gimnazija, Zagreb 50,0 70,0 120,0
3 Gimnazija M. Mesić, Slavonski Brod 32,0 75,0 107,0
4 Gimnazija P. Preradović. Virovitica 42,0 65,0 107,0
5 Šumarska i drvodjeljska škola, Karlova 42,0 60,0 102,0
6 Srednja škola Pregrada 40,0 55,0 95,0
7 Tehnička škola Daruvar 44,0 50,0 94,0
8 Srednja škola Novska 30,0 60,0 90,0
9 Tehnološko kemijska škola, Karlovac 33,0 50,0 83,0
10 Škola za medicinske sestre Vrapče, Za 11,0 70,0 81,0
11 Pomorska škola Split 18,0 60,0 78,0
12 Medicinska škola Varaždin 40,0 35,0 75,0
13 HTUŠ, Zadar 28,0 40,0 68,0
14 Srednja škola M. Blažine, Labin 0,0 40,0 40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditelji

1 BUBAMARBI 50,0 85,0 135,0
2 GORIČKI PUŽEVI(SLI. BAL. GOL.) 7,1 100,0 107,1
3 HRASTIĆI 21,4 75,0 96,4
4 ZALUTALI U KLETI 25,0 70,0 95,0
5 ARACHNA 0,0 60,0 60,0