Home » Opće informacije o smotrama

Opće informacije o smotrama

 

Savjeti za uspješno izlaganje – prezentacija (Vinko Vučić)

GLOBE orijentacijsko natjecanje
GLOBE orijentacijsko natjecanje obavezna je kategorija državne razine Smotre i natjecanja, u kojoj sudjeluju tročlane učeničke ekipe. Natjecanje uključuje sljedeća znanja i vještine:
orijentacija u prostoru uz pomoć zemljovida i kompasa (ili GPS-a)
čitanje (interpretacija) zemljovida i satelitskih snimaka
poznavanje i pravilna primjena GLOBE protokola
objašnjenja postupaka pri elementarnim GLOBE mjerenjima i tumačenje dobivenih rezultata.

Na orijentacijskom natjecanju svaku školu predstavlja tročlana učenička ekipa, koja treba proći sve kontrolne točke na orijentacijskoj stazi i riješiti na njima zadatke iz sadržaja Programa GLOBE. Uspjeh ekipe na natjecanju ovisit će o snalaženju u prostoru uz pomoć plana (zemljovida) orijentacijskog područja, o poznavanju i razumijevanju protokola osnovnih mjerenja i opažanja u Programu GLOBE te razumijevanju značenja rezultata mjerenja. Rezultat svake ekipe izračunava se zbrajanjem osvojenih bodova za točne odgovore i za brzinu prolaska staze. Omjer bodova koje je moguće osvojiti za točno riješene zadatke u odnosu na ostvarenu brzinu prolaska staze je 4 : 1, odnosno 80% za znanje, a 20% za brzinu.