Home » O GLOBE PROGRAMU

O GLOBE PROGRAMU

SADRŽAJI PROGRAMA GLOBE
Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka, koja je otvorena i dostupna svim posjetiteljima na adresi: www.globe.gov
Ne postoje ograničenja za pregled i korištenje baze podataka, ali unositi podatake mogu samo osobe koje su prošle potrebnu edukaciju.
boja neba

SPORAZUM O PROVEDBI PROGRAMA GLOBE
Zamisao o znanstveno obrazovnom programu GLOBE (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) obznanio je na Dan planeta Zemlje 1994. godine tadašnji američki potpredsjednik Al Gore. Na isti je dan (22. travnja) 1995. godine program eksperimentalno pokrenut u SAD, a vlade mnogih zemalja diljem svijeta tih su dana s američkim predstavnicima potpisale sporazume o provođenju programa GLOBE.
Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa Sporazum je potpisan 13. travnja 1995.). Odgovorna institucija, koja je potpisnik Sporazuma o implementaciji programa GLOBE u Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok je za neposrednu provedbu zadužena Agencija za odgoj i obrazovanje.

NOSITELJI PROGRAMA GLOBE NA MEĐUNARODNOJ RAZINI
Neposredna provedba programa na svjetskoj razini u nadležnosti je Ureda za program GLOBE (GPO) u sklopu Univerzitetske korporacije za atmosferska istraživanja (UCAR) u SAD. Glavni sponzor programa je NASA (američka državnclaa agencija za atmosferu i svemir), a partneri u provedbi su Nacionalna agencija za oceane i atmosferu (NOAA), američka Nacionalna fondacija za znanost i US State Department.
U program je danas uključeno više od 120 zemalja iz cijelog svijeta. Na karti svijeta po bojama se razlikuju regije, a svijetlo ružičasto-siva boja prikazuje države koje nisu uključene u Program GLOBE:
Države članice Programa GLOBE

ŠTO UKLJUČIVANJE U GLOBE DONOSI ŠKOLI?
Sudjelujući u programu učenici na konkretnim primjerima primjenjuju školska teoretska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša, razvijajući pritom brojne vještine i pozitivne stavove te stječu samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju i doprinosu.
U razradi metodologije GLOBE mjerenja i pratećih edukativnih materijala sudjelovali su renomirani stručnjaci pa stranice Programa GLOBE predstavljaju vrijedan edukatvni resurs, čak i ako škola nije aktivno uključena.
Sustavna evaluacija koju na godišnjoj razini provodi GPO (GLOBE ured) te anketiranja nastavnika, znanstvenika i nacionalnih koordinatora iz cijelog svijeta, potvrđuju da ostvarivanje programa GLOBE svakako pridonosi osuvremenjivanju nastave te razvijanju niza učeničkih kompetencija, posebice u području prirodoslovlja, geografije i informatike.
određivanje pH vode

UKLJUČIVANJE ŠKOLE
Uključivanjem u GLOBE program ime škole i osnovni podaci o njoj pojavljuju se na svjetskom popisu škola na GLOBE web stranici (www.globe.gov ). Podaci o ekološkim mjerenjima, koje je škola unijela u GLOBE bazu podataka postaju javno dostupni i vidljivi u obliku numeričkih tablica, grafikona i zemljovida pa se mogu koristiti za izradu GLOBE prikaza i vizualizacija. Uključivanje također donosi mogučnost povezivanja s GLOBE školama iz drugih dijelova svijeta, sudjelovanje u kampanjama i međunarodnim projektima.
Škola koja se želi uključiti u program mora imati barem jednog osposobljenog nastavnika, čije se ime pojavljuje na GLOBE stranici vezano uz školu. GLOBE učitelj/ nastavnik (GLOBE Teacher) je odgovoran za točnost unesenih podataka.

OSPOSOBLJAVANJE UČITELJA/NASTAVNIKA
Tečajeve za osposobljavanje učitelja/nastavnika provodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Termini tečaja objavljuju se u Katalogu stručnih skupova. Osposobljavanje je moguće i putem e-učenja, odnosno rješavanjem testova koji provjeravaju usvojenost sadržaja i metodologije odabranih mjernih protokola.
Predavači na tečajevima su ovlašteni GLOBE instruktori (treneri), uz stručnjake, specijaliste za pojedina područja.
GLOBE učitelj/ nastavnik ima mogućnost i obvezu na međunarodnim GLOBE stranicama urediti profil škole i vlastiti profil, kao pripremu za ostvarivanje suradnje unutar GLOBE mreže.

MJERNA OPREMA
Za provedbu pojedinih mjerenja potrebna je odgovarajuća mjerna oprema, ali postoje protokoli za čiju provedbu zapravo nije potrebna nikakva posebna oprema (npr., procjena naoblake i boje neba). Za neka druga mjerenja instrumenti se izrađuju vlastoručno (npr., istraživanje pokrova), dok je za pojedina mjerenja potrebna složenija i skuplja oprema (npr., termometri, meteorološka kućica, setovi kemikalija za određivanje fizikalno-kemijskih značajki vode).
Mjerna se oprema može nabavljati postupno. Sa mjerenjima se može početi onim redom i dinamikom koji najviše odgovaraju uvjetima škole i zanimanju sudionika. Uz mali ili nikakav trošak moguće je započeti tek jedno ili dva mjerenja. Kad se ona uhodaju, program se može proširiti, onoliko koliko dozvoljavaju uvjeti provedbe.
fenologija

PROVEDBA PROGRAMA U ŠKOLI
Savladavanje mjernih tehnika i metodologije istraživanja te unošenje podataka tek su prvi koraci uspješnog ostvarivanja programa GLOBE. Puni se njegov smisao i vrijednost nalaze u korištenju baze podataka za izradu samostalnih učeničkih ili školskih istraživačkih projekata te u mogućnostima neposredne elektroničke komunikacije unutar svjetske GLOBE mreže.
Unatrag nekoliko godina olakšan je unos podataka u GLOBE bazu, korištenjem mobilnih aplikacija. To omogućuje da se podaci unesu u mobitel na terenu te da se odmah šalju u GLOBE bazu ili da se slanje odgodi do uspostavljanja internetske veze.
mobilna aplikacija

Aplikacija GLOBE Observer omogućuje da podatke šalju i osobe koje ne pripadaju GLOBE školama, odnosno da se uključuju građani-znanstvenici (Citizen Science).