Home » Raspored sekcija 2011

Raspored sekcija 2011
HRVATSKA

 

   PROGRAM
SMOTRE I NATJECANJA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA – 
ČAKOVEC
11. do 13. svibnja 2011.  –
 


Raspored sekcija i sastav komisija za
projekte
 
 

Raspored
sekcija i sastav komisija za projekte


PROJEKTI
GRUPE VODA

PROSUDBENO POVJERENSTVO: dr. sc. Renata Matoničkin
Kepčija – predsjednica

Borjanka Smojver, dipl. ing,  mr. sc. Marko
Buljan, Ana Blagović, prof.,

 

Škola

 

Naslov rada

 

Recenzent

OŠ Đuro Pilar,
Slavonski Brod


Antun Mihanović, Slavonski Brod


 


Kemijska analiza vode iz prirodnog i umjetnog vodotoka*
(zajednički projekt)

 

 

 

 

 

Dr. sc. Renata Matoničkin -Kepčija


Srednja škola Mate Blažine, Labin

Vode
naših kalanica


Ljubo Babić, Jastrebarsko


Praćenje kvalitete vode u školskom akvariju


Dubovac, Karlovac


Jezero Luščić


Matija Antun Relković, Davor


Odlagalište komunalnog otpada Baćanska


Srednja škola Marka Marulića Slatina


Razlike između stajačica i tekućica


Draganići, Draganići


Dabar u Draganiću

 


PROJEKTI
GRUPE ATMOSFERA

PROSUDBENO POVJERENSTVO: mr. sc. Janja Milković –
predsjednica

Marina Ništ, prof., Davor Barić, prof., Snježana
Marković – Zoraja, prof., Marijana Toljan, prof.

 

Škola

 

Naslov rada

 

Recenzent


Horvati, Zagreb


Koliko je hladno našem Vrapčaku zimi?

Dr. sc. Renata Matoničkin –Kepčija

 

OŠ „Rikard
Katalinić Jeretov“, Opatija


Ozonator  u funkciji zdravlja


Petar Zrinski, Čabar


Iskorištavanje energije Sunca

 

 

mr sc. Janja Milković

OŠ I. G. Kovačića,
Delnice

OŠ Ivanke Trohar,
Fužine


Naših 365 dana* (zajednički projekt)


Dragutin Tadijanović, Slavonski  Brod

Za
čistiji zrak


Šumarska i drvodjeljska škola, Karlovac


Usporedna mjerenja odabranih parametara atmosfere na
području Karlovačke županije           


Valentina Klarina, Preko


Temperature mora i zraka

  


PROJEKTI
GRUPE ZEMLJA KAO SUSTAV

PROSUDBENO POVJERENSTVO: mr. sc. Marina Grčić –
predsjednica

dr. sc. Ines Radanović, Čeda Perko, dipl.
ing., Marinela Labaš, prof., Kristina Krtalić, prof.

 

Škola

 

Naslov rada

 

Recenzent


kraljice Jelene, Solin


Usporedba temperatura krških rijeka Jadra i Zrmanje

Dr. sc. Renata Matoničkin –Kepčija

 


Dragojla Jarnević,Karlovac


Korana kroz godišnja doba


M.J.Zagorke, Zagreb


Utjecaj temperature na veličinu pupa

 

 

mr sc. Marina Grčić


Tehnička škola Daruvar


Meteorološke karakteristike Daruvara

HTUŠ,
Zadar


Utjecaj Sunca na izmjenu godišnjih doba na Zemlji


Delnice, Delnice


Vjerodostojnost tradicijskog praćenja vremena


E. Kumičića Slatina


Kako  temperatura zraka utječe na temperaturu vode i
tla?

  


PROJEKTI
GRUPE POKROV I TLO

PROSUDBENO POVJERENSTVO: dr. sc. Mirko Ruščić –
predsjednik

mr. sc. Žaklin Lukša, Marko Ožura, dipl. ing.,
Jadranka Radovančević, Milena Prodanović

 

Škola

 

Naslov rada

 

Recenzent


Prirodoslovna i grafička škola Rijeka


Ekološki otisak na tlu Kostrene i okolice

 

 

 

 

 

Dr. sc. Mirko Ruščić


Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod


Slavonski hrast u Brodskoj Posavini


Zadarski otoci, Zadar       OŠ Vjekoslava Kaleba,
Tisno  


Vegetacijski ciklus smokve* (zajednički projekt)


Vjekoslava Kaleba, Tisno


Kartiranje orhideja PP Vransko jezero  

 

OŠ Ivane Brlić
Mažuranić, Virovitica


Gimnazija P. Preradovića Virovitica

Fenološko
promatranje ptica gnjezdarica virovitičkih zgrada*
(zajednički prokjekt)


V. Nazor Virovitica


Gradske živice, 2003. – 2011


Srednja škola Prelog


Europski dabar

 

 

 


natrag

 

   

 

na početnu
str.