Home » Upute za provedbu

Upute za provedbu

GLOBE protokoli za mjerenja i opažanja podijeljeni su prema sferama na Atmosferu, Vodu
(Hydrosfera), Biosferu i Tlo (Pedosferu). Od opsežnih materijala GLOBE priručnika (Teacher's
Guide: https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide ) prevedeni su samo osnovni
protokoli za navedena 4 područja.
Na GLOBE stranicama izdvojeni su protokoli područja Zemlja kao sustav, ali hrvatski su
prijevodi pripadajućih protokola raspoređeni u navedene 4 osnovne sfere.
Hrvatski prijevodi GLOBE materijala dostupni su i na GLOBE stranici: Home/ Do GLOBE/
Translated Material/Hrvatski (Croatian), odnosno na e-adresi https://www.globe.gov/do-globe/translated-material/hrvatski-croatian-

Osim prijevoda protokola za mjerenja i opažanja, ovdje ćete naći materijale sa stručnih
skupova održanih u Hrvatskoj, video upute za osnovne protokole i Upute za korištenje
aplikacije GLOBE Observer.

 

Uvodna poglavlja

Uključivanje i prijava u GLOBE program Video uputstvo

Početak rada u GLOBE programu Video uputstvo

Zemlja kao sustav

Daljinsko istraživanje

Biranje GLOBE postaje

 

Atmosfera

Atmosfera 1 (temperatura, oborine, naoblaka)

Džepni ključ za određivanje oblaka

Atmosfera 2 (vlažnost i tlak zraka, smjer vjetra)

Video upute za mjerenje
Ozon
Aerosoli
Materijali sa stručnih skupova:

 

Hidrosfera

Protokoli za vodu

Makrozoobentos

Slikovni priručnik za makrozoobentos

Video upute za mjerenje
Materijali sa stručnih skupova

 

Biosfera

Pokrov

Materijali sa stručnih skupova

Fenologija

Uvod u fenologiju (ppt)

Fenološki protokoli

 

Pedosfera

Tlo (prvi priručnik)

Tlo 2 (cjeloviti priručnik za mjerenja)

Video upute za mjerenje
Materijali sa stručnih skupova

 

Radionice za razrednu nastavu

 

GLOBE baza podataka

Slanje podataka emailom

GLOBE Observer

    Što je GLOBE Observer?
    Da bi se olakšalo zapisivanje i slanje podataka s mjesta mjerenja na terenu osmišljena je aplikacija GLOBE Observer (GLOBE promatrač), a namijenjena je GLOBE učenicima i nastavnicima te građanima znanstvenicima. Građani znanstvenici mogu također značajno doprinijeti prikupljanju podataka o promjenljivom svijetu u kojem živimo, ali se njihovi podaci ne vežu uz školu ili ustanovu. Da bi se osigurala točnost podataka, aplikacija sadrži upute, odnosno vodič za svako od mjerenja. Neki su protokoli nešto drugačiji u odnosu na osnovne protokole u GLOBE Teachers’ Guide (GLOBE priručniku na nastavnike) pa je sve što će se koristiti prvo potrebno proučiti.
    Podaci se mogu slati odmah nakon mjerenja na terenu, no mogu se i spremiti i poslati kad internet postane dostupan.
    Aplikaciju svatko može besplatno preuzeti na pametni telefon iz „Trgovine aplikacijama“.

    Rad s aplikacijom GLOBE Observer – video upute

 

Prijedlog izbornog programa:
Okoliš i informacijsko-komunikacijska tehnologija (2007.)

 

Dodatni materijali

GNSS – Geodetska škola