Home » SUDJELOVANJE HRVATSKIH UČENIKA NA SVJETSKIM GODIŠNJIM GLOBE SASTANCIMA

SUDJELOVANJE HRVATSKIH UČENIKA NA SVJETSKIM GODIŠNJIM GLOBE SASTANCIMA

Na 17. godišnjem svjetskom GLOBE sastanku (Annual partner meeting, Greenbelt – 2013.) na kojem je po drugi puta bila organizirana izložba postera učeničkih istraživačkih radova, sudjelovale su dvije hrvatske škole: Medicinska škola, Rijeka i Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb. Projekti tih škola istaknuli su se na prethodno održanoj državnoj GLOBE smotri.
Fotografije su preuzete s internetskih stranica škola.

Više o sudjelovanju ekipe Škole za medicinske sestre Vrapče možete saznati iz izvješća na internetskoj stranici škole: http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/izvannastavne_izvanucionicne_izvanskolske_aktivnosti/globe/17th-GLOBE-Annual-PartnerMeeting-Izvjesce-sa-slikama.pdf (17th GLOBE Annual PartnerMeeting and 2nd Annual GLOBE Student Research Exhibition)

Više o sudjelovanju ekipe Medicinske škole, Rijeka možete saznati iz izvješća na internetskoj stranici škole:http://ss-medicinska-ri.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2961&mshow=290

GLOBE ekipa

Cijela hrvatska ekipa na svjetskom GLOBE sastanku 2013.
Fotografija preuzeta sa stranice Medicinske škole u Rijeci.

Boulder, Colorado_ 2016 na svjetskom Godišnjem GLOBE sastanku sudjelovala je ekipa Prirodoslovne i grafičke škole, Rijeka.

Više o njihovom projektu i sudjelovanju pogledajte na poveznicama
http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr/projekti/globe?news_id=340#mod_news i
http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr/projekti/globe?news_id=337#mod_news

New Haven – 2017., na svjetskom Godišnjem GLOBE sastanku sudjelovala je ekipa Škole za medicinske sestre Vrapče, Zagreb.
Autori fotografija: Marinela Labaš i Diana Garašić

Killarney/ Irska – 2018. Sudjelovala je Ekipa Škole za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
Izvješće o njihovom sudjelovanju pogledajte na internetskoj stranici škole: http://www.ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr/izvannastavne_izvanucionicne_izvanskolske_aktivnosti/globe/GLE2018_izvjesce.pdf

IVSS – International Virtual Science Symposium 2020. – nagrada za Tehničku školu Daruvar, više na poveznici: https://www.tsd.hr/site/globe/