Home » GLOBAL POP

GLOBAL POP

Eugen Družin, Matej Kovačević , Matija Pintarić
Sanja Klubička, prof. mentor
Tehnička škola Daruvar

1. ISTRAŽIVAČKA PITANJA / HIPOTEZE
POP’s (Persistant Organic Pollutants) su organski zagađivači koji se ne mogu razgraditi
prirodnim putem. U okoliš ulaze iz pesticida, raznih industrijskih kemikalija i kao nusprodukti
(dioksin, furan). U kružnom toku vode u prirodi prelaze velike udaljenosti i kroz prehrambeni
lanac se nakupljaju u živim organizmima. U većim koncentracijama mogu uzrokovati rak,
hormonalne poremećaje, slabljenje imunološkog sustava i poremećaje reproduktivnog sustava.
Nakupljanje otrova u morskom hranidbenom lancu je važan pokazatelj narušavanja ekosustava,
a ima i veliki utjecaj na ljude. Postavili smo slijedeća pitanja: Sadrže li ribe iz našeg jezera
(hidrološka GLOBE postaja), koje se koriste u prehrani stanovništva, povećane koncentracije
ovih štetnih tvari? Ako sadrže, tko je odgovoran za to? Poljoprivreda, industrija, ljudske
aktivnosti?

2. METODE ISTRAŽIVANJA
Projekt GLOBAL POP pokrenuo je Norveški institut za ispitivanje zraka(NILU) u suradnji
s GLOBE školama širom svijeta koje su se javile za sudjelovanje u ovom projektu. Prijavile su
se 84 škole iz 11 europskih zemalja, te iz SAD, Australije i Kanade (samo dvije škole iz
Republike Hrvatske). Projekt je pokrenut povodom Međunarodne godine polarnog leda kao
interdisciplinarni projekt kroz povezivanje i prenošenje znanja od znanstvenika do učenika.
Projektom bi se proširilo znanje učenika iz biologije – u boljem poznavanju anatomije riba,
kemije – kroz prisutnost toksičnih kemikalija u ribama i metodama njihovog otkrivanja i
matematike – kroz analizu rezultata i njihovog grafičkog prikaza, te uvida u pisanje znanstvenih
članaka. U Norveški institut za ispitivanje zraka trebali smo poslati tri uzorka ribljeg mesa koje
se koristi u prehrani lokalnog stanovništva (šaran). Ribu nam je doniralo Športsko ribolovno
društvo Toplica iz Daruvara. Ribe smo izvagali, izmjerili dužinu i prema uputama izrezali riblji
filet. Uzorke smo zamrznuli i dostavom poslali u Norvešku gdje su koncentracije organskih
zagađivača određene molekularnom metodom biotesta.

3. PRIKAZ PODATAKA
Dobivene vrijednosti za naša tri uzorka su 0,17, 0,35 i 0,46 pg organskih zagađivača po
gramu ukupne mase ribe. Maksimalna dozvoljena koncentracija iznosi 4 pg/g mase ribe.

4. ZAKLJUČCI
Analizom je utvrđeno da uzorci ribe iz Daruvara ne sadrže zabrinjavajuće količine
dioksina. Dosad je u NILU poslano 67 uzoraka, od kojih su analize završene i objavljeni rezultati
za njih 26. Prema podacima, nijedan uzorak ne sadrži značajne količine dioksina. Zanimljivo će
biti usporediti uzorke iz različitih zemalja i istih vrsta riba, kao i sadržaj masti u ribljem mesu koji
je izmjeren u poslanim uzorcima.

Uzimanje uzoraka riba

Ekipa Tehničke škole Daruvar u laboratoriju