Home » Naše uspješne priče » Tree – a Natural Air Conditioner

Tree – a Natural Air Conditioner

U sklopu međunarodnog GLOBE webinara “Trees Around the GLOBE”, održanog 23.travnja 2024., učenici OŠ Dubovac i OŠ Banija prezentirali su zajednički istraživački GLOBE projekt (Tree – a Natural Air Conditioner) s  aktivnostima koje se provode u njihovim školama. Učenike je na webinar pozvao NASA Senior Earth Science Specialist, Brian A.Campbell, budući da se njihov rad bavi temom koja se izvrsno uklapa u temu webinara o pokrovu i vegetaciji.
Mentorice učenika su bile: Snježana Marković – Zoraja iz OŠ Dubovac i Ankica Veseljić iz OŠ Banija.