Home » Naše uspješne priče » Suradnja dva međunarodna projekta GLOBE i SEMEP Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Suradnja dva međunarodna projekta GLOBE i SEMEP Osnovna škola Šime Budinića Zadar

SLANI HOKUS POKUS

GLOBE The Global Learning and Observations to the Benefit the Environment , što u prijevodu znači cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša. U središtu zanimanja GLOBE-a je okoliš i njegova zaštita. Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa. Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka, koja je otvorena i dostupna svim posjetiteljima na adresi: www.globe.gov.
U programu GLOBE naša škola aktivno je uključena već deset godina a sudjeluju učenici od 1. do 8.razreda.

SEMEP (South-Eastern Mediterranean Sea Environmental Project) je interdisciplinarni projekt odgoja i obrazovanja za održivi razvoj na području jugoistočne obale Sredozemnog mora. To je ekološki projekt UNESCO-a za zaštitu okoliša u kojem sudjeluju učenici iz 14 zemalja među kojima je i Hrvatska. Također, to je odgojno-obrazovni projekt Odjela za međunarodnu suradnju Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Agencije za odgoj i obrazovanje.
Projekt SEMEP u praktičnom radu uključuje učenike u dobi od 13 do 18 godina u ekološkom programu: “Odgoj za okoliš”. Cilj projekta je uočavanje ekoloških problema u okolišu, ekološko osvješćivanje mladih ljudi, promišljanje o uzrocima i posljedicama uništavanja okoliša, razvijanje kod učenika zanimanje za znanstveni pristup ekološkim problemima, povezivanje škola na međunarodnoj razini kako bi se problemi lokalne sredine predstavili drugim sredinama, razmijenili podatke i preporučili mjere koje je potrebno poduzeti za njihovo rješavanje.

Učenici naše škole uključuju se svake godine u razne ekološke projekte na temu zaštite okoliša, prirodne baštine Hrvatske te zaštite ugroženih biljaka i životinja, vrše različita mjerenja, surađuju s drugim školama i institucijama, obilježavaju međunarodne eko datume. Trudimo se promatrati lokalnu situaciju tako da izbor tema naših projekata ovisi o ekološkoj problematici našeg dalmatinskog kraja.

Ove školske godine ostvarena je još jedna suradnja SEMEP grupe i GLOBE grupe koji istražuju i provode mjerenja na području vode u okviru Globe programa. Zajedno smo istraživali, izvodili pokuse, praktične radove i mjerenja. Sve naše zajedničke aktivnosti predstavili smo pod nazivom „Slani hokus pokus“ u kojem smo istraživali more, sol i postupak desalinizacije. Tako smo u školskom laboratoriju iz mora dobili sol, a iz morske vode slatku vodu.

Aktivnosti su realizirane u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima i njihovim razradama:
OŠ PRI A.5.1
Učenik objašnjava temeljnu građu prirode.
OŠ PRI B.6.3.
Učenik objašnjava značenje ciklusa na primjerima iz žive i nežive prirode.
Razrada ishoda:
• objašnjava da prirodu grade tvari različitih svojstava
• uočava na temelju praktičnih radova da su tvari građene od sitnih čestica
• opisuje primjere smjesa
• objašnjava da u prirodi postoje pojave koje se ponavljaju ciklički
• objašnjava utjecaj kruženja vode u prirodi na živi svijet i utjecaj živoga svijeta na kruženje vode

GEO OŠ C.5.1.
Učenik objašnjava raspodjelu i kruženje vode na Zemlji te njezinu važnost za život i istražuje mogućnosti vlastitoga doprinosa u racionalnome korištenju voda.
Razrada ishoda:
• opisuje osnovne pojavne oblike vode na Zemlji
• uspoređuje zastupljenost slatke i slane vode
• opisuje kruženje vode u prirodi
• objašnjava važnost vode za život
• istražuje mogućnosti vlastitoga doprinosa u racionalnome korištenju vode u
školi/domu

Zadatak za učenike:
1. Istraživanje u literaturi: vrste soli, kemijski sastav soli, zanimljivosti i važnosti soli za život
2. Uzimanje uzoraka mora s različitih lokacija
3. Analiza uzorka morske vode
4. Dobivanje soli u školskom laboratoriju, određivanje saliniteta mora na različitim lokacijama
5. Izrada procesa desalinizacije

U ovom zajedničkom radu pokazali smo mogućnosti korelacije različitih ekoloških projekata ali i nastavnih predmeta. Učenici su pokazali veliki interes i želju za istraživanjem što nas je potaklo na osmišljavanje i novih ekoloških zadataka.

Školski GLOBE koordinator:
Zrinka Klarin, prof. geografije
Školski SEMEP koordinator:
Anita Mustać, prof. biologije