Home » Naše uspješne priče » PRVA GLOBE RADIONICA U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (RPOO)

PRVA GLOBE RADIONICA U RANOM I PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (RPOO)

U Dječjem vrtiću Trnsko, u Zagrebu, od 25. do 26. studenoga 2022., održan je Državni stručni skupu za odgojitelje, stručne suradnike i ravnatelje u dječjim vrtićima, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Skup na temu Održivi razvoj u ranome djetinjstvu – održivost od početka, osmislila je, organizirala i vodila viša stručna savjetnica mr. sc. Andreje Silić, okupivši osamdesetak praktičara i stručnjaka RPOO-a. U sklopu tog skupa održana je i prva GLOBE radionica za RPOO. 

Uvodno izlaganje održao je voditelj Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dr. sc. Dražen Šimleša. On je potaknuo sudionike stručnog skupa ne samo na refleksiju o svom odnosu prema ideji održivosti nego i na promišljanje o vlastitom doprinosu i buđenju težnji za promišljenom akcijom na razini onoga što čovječanstvo zaista čini velikim – razini srca. Ukazao je i na preuzimanje osobne odgovornosti za vlastite aktivnosti i njihov utjecaj na dobrobit čovječanstva. Posebno je naglasio kako svaka čovjekova akcija za održivost, nije i ne može biti uzaludna jer utječe dvojako – na sadašnjost i na budućnost. Trenutačno stanje okoliša, društva i gospodarstva te perspektiva daljeg razvoja sadašnjih trendova zvone na uzbunu, ukazujući kako je prijeko potrebna naša odgovornost i zalaganje za održivi razvoj i to odmah. 

Na skupu je izlaganje imala i državna GLOBE koordinatorica, dr. sc. Diana Garašić, iz perspektive dugogodišnjeg promicanja obrazovanja za održivi razvoj i prirodoznanstvene pismenosti u Hrvatskoj. Uz ostalo, predstavila je Program GLOBE, njegovu temeljnu ideju, misiju, strukturu i način provedbe. Govoreći o vrijednostima u odgoju i obrazovanju, potaknula je sudionike na promišljanje o društvenim i osobnim vrijednostima na razvoju kojih je nužno raditi od najranije dobi. Istaknula je važnost ranog razvoja kompetencija za održivost posebno u afektivnoj domeni dječjeg razvoja, čemu doprinose aktivnosti u prirodi i djeci primjerena prirodoslovna istraživanja. 

Članovi Udruge Znanstvenici amateri (ZNAM) i GLOBE treneri: Vladimir Ribičić, bacc. ing. comp, Državni hidrometeorološki zavod, Mihaela Marceljak Ilić, profesor savjetnik u XV. Gimnaziji, Marinela Labaš, profesor savjetnik u Školi za medicinske sestre Vrapče, Vesna Lampić, odgajateljica u Dječjem vrtiću Potočnica i dr. sc. Diana Garašić održali su tri usporedne GLOBE radionice pod nazivom  Program GLOBE u kontekstu dječjega vrtića.  Cilj radionica bio je upoznati sudionike s jednostavnim i dječjoj dobi primjerenim GLOBE aktivnostima na području fenologije i atmosfere. Sudionicima stručnog skupa ponuđeni su praktični materijali u okviru navedenih tema: protokoli žućenja i pupanja lišća te praćenja rasta listova, protokoli promatranja oblaka i atmosferskih prilika. Unutar radionice, sudionici su imali prilike promišljati o mogućnostima proširenja GLOBE promatranja i mjerenja dodatnim aktivnostima te idejama za uklapanje GLOBE aktivnosti unutar društvenog i materijalnog konteksta svoje odgojno-obrazovne ustanove i vlastite prakse.  Vesna Lampić, odgojiteljica u DV Potočnica predstavila je projekt GLOBE Elementary- K4 kao mogući alat za ostvarivanje suradnje među dječjim vrtićima i školama na području razvijanja prirodoslovne pismenosti. Govorila je također o vlastitim iskustvima u provedbi GLOBE aktivnosti s djecom u vrtiću. 

Na dvodnevnom skupu bilo je i brojni drugih aktivnosti. Početak skupa obilježila je interaktivna glazbena točka pod vodstvom Josipe Kraljić, umjetničke savjetnice UFZG-a koja je uvela sudionike u svijet umjetnosti i pokreta. 

Svojom nazočnošću i podrškom skup je počastila i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, prof. Larisa Ott Filipović. 

Neke nove mogućnosti i prilike za povezivanje i rast na razini društvene odgovornosti putem raznih programa Europske unije, predstavila je voditeljica Odjela za odgoj i opće obrazovanje, Tea Režek iz Agencije za mobilnost i programe EU. 

Redovita profesorica Centra za istraživanje djetinjstva, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Lidija Vujičić, svojim je predavanjem ukazala na važnost razvoja znanstvene pismenosti i održivog razvoja od ranog djetinjstva, ističući sklad sa suvremenim teorijama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, izvodeći zaključak kako odgojitelji zajedno s djecom djeluju kao istraživači prakse. 

Nekoliko je predstavnika vrtića predstavilo svoje programe i aktivnosti koje provode s ciljem razvoja kompetencija za održivost. 

Stručni je skup zaokružio Zdenko Kobeščak, ravnatelj i učitelj Osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom, koji je primjerom svoje škole za budućnost sudionicima dao snažan poticaj u djelovanju za održivi razvoj. 

Mr. sc. Andreja Silić je provedbom ovog stručnog skupa otvorila još jedna vrata Programu GLOBE povezavši sve sudionike koji vjeruju da je održivost moguća, kao i implementiranje održivog razvoja u RPOO. Bilo je to mjesto susreta i zajedničkog učenja, entuzijasta GLOBE suradnika koji su poklonili svoje vrijeme i znanje s novopridošlim odgajateljima budućim kreatorima održivog razvoja.

Autorica članka: 

Vesna Lampić, odgojiteljica u DV Potočnica