Home » Naše uspješne priče » Posjet delegacije slovenskih učiteljica uspješnim hrvatskim GLOBE školama

Posjet delegacije slovenskih učiteljica uspješnim hrvatskim GLOBE školama

ERASMUS +/ JOB SHADOWING

U okviru slovenskog Erasmus + projekta, a na temelju dogovora slovenske i hrvatske GLOBE
koordinacije, 3 su slovenske učiteljice posjetile odabrane 4 uspješne hrvatske škole s dugogodišnjim
iskustvom u provedbi programa GLOBE. Posjet je upriličen od 23. do 27. listopada, a svrha mu je bila job
shadowing: neposredno promatranje rada s učenicima u implementaciji Programa GLOBE. Naše su
učiteljice predstavile različita područja Programa GLOBE, provedbu praktičnih aktivnosti prema GLOBE
protokolima, primjenu određenih GLOBE mjerenja i GLOBE podataka u neposrednoj nastavi
prirodoslovnih predmeta i geografije te organizaciju implementacije GLOBE aktivnosti na razini škole.
U OŠ Dubovac – Karlovac, posjet je realiziran 23. X., a domaćice su bile Snježana Marković Zoraja,
prof. Biologije i kemije te Maja Lukić Puškarić, prof.povijesti i Kristina Fratrović, prof.matematike i
informatike.
Odražane su sljedeće radionice:
1. radionica: GLOBE, Biologija i Matematika u školskom parku (mjerenje visine drveća aplikacijom,
olovkom i procjenom prema visini jednog učenika, izračunavanje starosti stabala, odrđivanje biljne vrste);
rad u skupini, 8.r.
2. radionica: GLOBE i Informatika (pretraživanje baze podataka i izrada dijagrama u excellu); rad u paru,
8.r.
3.radionica: Sunčeva energija i površinska temperatura (GLOBE i Priroda, 6.r); rad u skupini
(mjerenje površinske temperature na različitim površinama- osunčano na travi i asfaltu, sjenovito ispod
drveta, u intervalima). Dodatno pokazan primjer s lampama koje zagtijavaju različite boje papira.
4.radionica: GLOBE i Povijest: Izrada plakata u Canvi. Slike stabala iz naše aleje za koje smo otprije
imali izračune starosti, učenici su slagali u lentu vremena sa događajima u našoj lokalnoj zajednici; rad u
paru, 8.r. Više pogledajte na mrežnoj stranici škole:
http://www.os-dubovac-ka.skole.hr/globe?st3_action=upload_doc
U OŠ Banija – Karlovac, posjet je realiziran 24. X., a organizirale su ga GLOBE učiteljice Ankica
Veseljić i Andreja Gašparović.
U prvoj radionici prikazane su aktivnosti Elementary GLOBE iz područja hidrosfere na satu Prirode i
društva s učenicima razredne nastave. Učenici su mjerili temperaturu, kiselost i prozirnost vode te su
određivali prisutnost otopljenih tvari u vodi.
U drugoj radionici su učenici 7. i 8. razreda u sklopu izvannastavne aktivnosti GLOBE pokazali
izvođenje i primjenu GLOBE protokola iz područja hidrosfere u nastavi kemije i biologije. Također su
pokazali kako se izmjereni fizikalno – kemijski parametri mogu unijeti u GLOBE bazu podataka te povući
iz nje i prikazati.
Na kraju dana upriličen je posjet slatkovodnom akvariju Aquatika gdje je prikazano kako partnerskom
suradnjom s lokalnom zajednicom učenici izrađuju istraživačke projekte iz područja hidrologije.
Više pogledajte na mrežnoj stranici škole: http://os-banija-ka.skole.hr/globe?news_hk=5556&news_id=1830&mshow=1059#mod_news
U OŠ Marije Jurić Zagorke – Zagreb, posjet je realiziran 25. X., a organizirale su ga GLOBE učiteljice
Lidija Žišković; Irena Škarica Milek i Natalija Kirčenkova.
U sklopu nastave Kemije prezentirana je primjena GLOBE protokola za kiselost vode i tla kao
pokazatelja onečišćenja okoliša.
U sklopu nastave Fizike demonstrirana su mjerenja iz biometrije i fenologije, kao vježbe za mjerenje i
procjenjivanje dužina te pretvaranje mjernih jedinica.
U sklopu nastave Biologije GLOBE biometrijska i fenološka mjerenja povezana su s pojmovima
varijabilnosti i proporcionalnosti, s fenomenom rasta i povećanjem fotosintetske površine listova na
temelju njihova rasta.
Učenici uključeni u izvannastavnu aktivnost GLOBE pokazali su dio svojih redovitih mjerenja u školskom
vrtu na pedološkoj postaji, gdje su mjerili temperaturu tla i trenutnu temperaturu zraka. Učenici su
komentirali svoje podatke te pokazali zavidno iskustvo i znanje. Više pogledajte na mrežnim stranicama
škole: http://os-mjzagorke-zg.skole.hr/?news_hk=1&news_id=962&mshow=290#mod_news
U II. OŠ Čakovec posjet je organiziran 26. i 27. X., a organizirala ga je GLOBE učiteljica geografije
Biljana Forgač.
Prikazane su praktične radionice o primjeni GLOBE protokola za atmosferu, te primjeni mrežnih stranica
Programa GLOBE i aplikacije za unos podataka, kao i korištenje GLOBE baze podataka (vizualizacija
podataka) za pronalaženje, spremanje i analiziranje učeničkih mjerenja. Slovenske su učiteljice aktivno
sudjelovale u radionicama i pretraživanju GLOBE baze podataka.
U sklopu nastave geografije u 6. razredu, kroz igru Pošta učenici su aktivno primjenjivali sadržaje o
klimatskim elementima, opisivali geografsku raspodjelu temperature zraka, tlaka zraka i padalina na

Zemlji s pomoću geografskih (tematskih) karata i GLOBE protokola za atmosferu. Radne skupine malih
meteorologa, klimatologa i GLOBE poštara suvremenim metodama prognozirali su vrijeme u Međimurju i
kroz igru usvojili spoznaje o klimi. Slovenske učiteljice Janja Božić, Polona Senica i Petra Plos aktivno su
se uključile u realizaciju radionice.
Nakon praktičnih radionica održano je Međužupanijsko vijeće GLOBE programa Krapinsko-zagorske,
Varaždinske i Međimurske županije. Učiteljice iz Republike Slovenije pratile su aktivnosti koje
provode hrvatski GLOBE voditelji u spomenutim županijama.
Biljana Forgač, voditeljica MŽSV programa GLOBE za sjeverozapadnu Hrvatsku održala je interaktivno
predavanje o poticanju kreativnosti kod učenika u provedbi GLOBE programa u kojema je naglasila
sastavnice učeničkih kreativnosti (originalnost, fleksibilnost, fluentnost i elaborativnost kod GLOBE
učenika). Kristina Vrabec, učiteljica biologije iz OŠ Hodošan/OŠ Orehovica vrlo inspirativno je potakla
sudionike na aktivnu raspravu o ulozi GLOBE voditelja u preventivnim aktivnostima. Voditeljice
GLOBE programa Anita Sečan i Marina Ostrugnjaj upoznale su učitelje s eTwinning projektom: Svi su
dani GLOB(E)alni u koji su uključene škole triju županija. Susret i suradnja II.osnovne škole Čakovec i
slovenskih učiteljica završen je evaluacijom i kreativnim razgovorom s ravnateljicom škole Snježanom
Odak Hrkač te je dogovorena buduća suradnja i nastavak programa na međunarodnoj razini.
Više pogledajte na mrežnoj stranici škole: http://os-druga-ck.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2523&mshow=290&fbclid=IwAR3NYJ-VczSNnTXNa_jWJ5HxWQCztUN097RkBsixPsLEq0abrGnsJYvmes4#mod_news

Nakon posjeta dojmovi su pozitivni u sve 4 hrvatske škole, a prema izvješću sa slovenske strane, naše
gošće su bile oduševljene i jedva čekaju primjenu demonstriranih aktivnosti u svojim školama. Jedna od
naših učiteljica napisala je opću zajedničku ocjenu: Svi smo uživali u druženju, razmijeni iskustava i novih
ideja. Postoji velika mogućnost za daljnju suradnju hrvatskih i slovenskih škola.