Home » Novosti » Pomozimo Srednjoj školi Petrinja

Pomozimo Srednjoj školi Petrinja

Pozdrav i apel iz Srednje škole Petrinja!
Trese i dalje u Petrinji, 128 potresa u 64 sata.
Na vrata škole i na dvoranu stavljana je naljepnica “neupotrebljivo”.
Nakon 160 godina rada Srednje škole Petrinja, vjerojatno će biti potrebno iz temelja izgraditi novu školsku zgradu i dvoranu.
Hvala svima koji žele pomoći! Kontakt adresa za pomoć je: potres@ss-petrinja.hr
Aktiviran je račun za HUMANITARNU AKCIJU ZA SREDNJU ŠKOLU PETRINJA, a namijenjen je za obnovu škole te za osiguravanje provedbe nastavnog procesa. Sve će donacije biti evidentirane, kao i potrošnja koja će biti transparentna, redovito ažurirana i javna.
IBAN je: HR7323400091511110505
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Izvadak iz pisma ravnatelja SŠ Petrinja, Milana Orlića, prof.

Trenutak je za mobilizaciju GLOBE mreže! Pomozimo tko koliko i kako može!

Šeherzada Talić, prof.