Home » Naše uspješne priče » Integriranom nastavom GLOBE programa i engleskog jezika GLOBE-ovci II. OŠ Čakovec i SŠ Prelog obilježili Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

Integriranom nastavom GLOBE programa i engleskog jezika GLOBE-ovci II. OŠ Čakovec i SŠ Prelog obilježili Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

U II. OŠ Čakovec, 2.2.2023. realizirana je integrirana nastava GLOBE programa i engleskog jezika.
GLOBE-ovci i učenici dodatne nastave engleskog jezika marljivo su pripremali radionice i prezentacije
koje su realizirali u suradnji s GLOBE učenicima Srednje škole Prelog. Dugogodišnja suradnja ovih
škola prepoznatljiva je i u velikom broju mjerenja atmosferskih, hidroloških, pedoloških i fenoloških
podataka u njihovoj okolici, koje redovito unose u GLOBE bazu podataka. Ove godine su kroz različite
aktivnosti i radom u skupinama obilježili Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa i
naglasili važnost njihovog očuvanja. Cilj integrirane nastave i radionica bio je izrada učeničkog
modela Crvene knjige vodozemaca i gmazova s informacijama o močvarama i žabama (vodozemcima)
na području svijeta i u Republici Hrvatskoj. Interakcijom, igrom, učenjem, rješavanjem zadataka i
kreativnim aktivnostima učenici su u skupinama istraživali sadržaje i izrađivali poglavlja modela
Crvene knjige na hrvatskom i engleskom jeziku. Povezivanjem izrađenih poglavlja izradili su vlastiti
model popisa ugroženih vrsta vodozemaca.

Autorica članka: Biljana Forgač, II. OŠ Čakovec