Home » Naše uspješne priče » IMA LI U OMBLI MIKROČESTICA PLASTIKE?

IMA LI U OMBLI MIKROČESTICA PLASTIKE?

Mjerenja učenika Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik

Članovi GLOBE skupine naše škole, pod vodstvom prof. Sanje Ćulić, već duže vrijeme
na nekoliko lokacija na rijeci Ombli provode mjerenja parametara poput prozirnosti,
saliniteta, količine otopljenog kisika, pH vrijednosti i temperature rječne vode.
U četvrtak 16. veljače 2023. s članovima GLOBE skupine, navedene parametre izmjerili
su na Ombli učenici 2.C razreda. Mjerenja su radili prema GLOBE protokolu za
hidrologiju, uz pomoć propisane aparature i kemikalija. Zahvaljujući pomoći Zavoda za
zdravstvenu ekologijiu i voditeljici odjela za okoliš, gospođi Dolores Grilec, dipl. ing.
kemije, u mjerenjima su koristili još jedan uređaj – ProDSS multiparametarsku sondu s
kojom se mjerenja obavljaju brže i lakše. Učenici su uočili da nije bilo značajnih
odstupanja između mjerenja koja su provodili uobičajenom metodom i onih provedenih
uz pomoć sonde.
Osim uobičajenih mjerenja, učenici su dobili zadatak provjeriti ima li u rijeci, oku
nevidljivih, mikročestica plastike.
Kako bi dobili odgovor na ovo pitanje, štapom za uzorkovanje uzeli su tri uzorka vode
na dubini od pola metra. Uzorke su odnijeli u Zavod za zdravstvenu ekologiju gdje su ih
profiltrirali koristeći sustav za membransku filtraciju s vakumskom pumpom.
Filter papir čiji je promjer 5 cm, a veličina pora 0,45 µm, odnijeli su na mikroskopiranje u
laboratorij Službe za mikrobiologiju. Gospođe Marijana Matijić Cvjetović, dipl. ing
biologije i sanitarna tehničarka Luce Njirić pomogle su našim učenicima da, pod
svjetlima i povećanjima mikroskopa, na monitoru računala dobiju slike koje su im otkrile
kako u uzorcima postoje oblici koji nisu organskog podrijetla niti stanične strukture.
Pretpostavlja se da su to sitne mikročestice plastike u obliku tekstilnih, sintetičkih ili
celuloznih vlakana i zrnaca plavog i svijetlocrvenog obojenja. Za točnost ovakvog
zaključka trebalo bi proći i dodatnu edukaciju za uzorkovanje, filtraciju i mikroskopiranje
takvih čestica.
Zahvaljujući dobivenom zadatku, učenici su postali svjesni da voda koju pijemo, iako
izgledom čista i pitka, može sadržavati neke sitne čestice mikroplastike i celuloznih
vlakana. Također su osvijestili činjenicu da je za stanje rijeke kriva naša ležernost i
nebriga za pravilno zbrinjavanje otpada.
Autorica: Sanja Ćulić, prof.