Home » Novosti » HRVATSKA SUDJELUJE U SVJETSKOJ GLOBE KAMPANJI KLIME I UGLJIKA

HRVATSKA SUDJELUJE U SVJETSKOJ GLOBE KAMPANJI KLIME I UGLJIKA

U sklopu Svjetske GLOBE kampanje klime i ugljika, Hrvatska se uključuje provedbom aktivnosti
pod nazivom „Moje mjesto jučer i danas“. Hrvatska se kampanja organizira u suradnji s
Veleposlanstvom SAD, a namijenjena je školskim GLOBE timovima.Tema kampanje je
opažanje, dokumentiranje i analiziranje promjena pokrova u neposrednom okolišu, u prostoru u
kojim se učenici svakodnevno kreću.

Zašto biste analizirali promjene pokrova?
Promjene pokrova koje su se dogodile u kraćem proteklom razdoblju vjerojatno su posljedica
neposrednog, ali i posrednog djelovanja ljudi: možda se dogodilo krčenje šuma ili prenamjena
prirodnih površina u poljoprivredne ili je pak u tijeku zarastanje napuštenih poljoprivredbih
površina, širenje naselja i gradnja prometica. Posredno ljudsko djelovanje odnosi se na
povećano ispuštanje ugljikovog dioksida, i drugih stakleničkih plinova, što se povezuje s
klimatskim promjenama i nestabilnošću atmosfere, s posljedicama poput poplava i orkanskih
nevremena, koje ostavljaju tragove u okolišu. To su osnovne poveznice između promjena
pokrova, klime i ugljika, a vi ćete se vjerojatno dosjetiti još nekih.

Kako sudjelovati?
Radi utvrđivanja promjena koje su se dogodile u njihovu okolišu, učenici trebaju odabrati vrijeme
u prošlosti (određenu godinu) koje će uspoređivati s trenutačnim stanjem. Na primjer, promjene
se mogu utvrđivati u odnosu na razdoblje prije 10 godina (ili kraće razdoblje koje školski GLOBE
tim odabere).
Lokacije na kojima su se dogodile promjene pokrova treba označiti na karti, koja prikazuje
istraživano područje. Promjene treba dokumentirati i analizirati, odlučujući jesu li bile dobre ili
loše za mještane, odnosno što su dobroga/ lošeg donijele mjestu i ljudima te kako su djelovale
na prirodne ekosustave. Ovakva analiza značajno približava GLOBE aktivnosti očekivanjima
međupredmetne teme Održivi razvoj.
Važno je napomenuti da sudjelovanje nije ograničeno samo na škole koje redovito obavljaju
GLOBE mjerenja i pune bazu podataka, već je to prilika i za one koji trenutno nemaju
mogućnost aktivnog ostvarivanja Programa GLOBE.

Dokumentiranje promjena pokrova
Za dokumentiranje promjena u pokrovu mogu se koristiti alati za usporedbu satelitskih snimaka
istraživanog područja (npr https://EarthMap.org ili koristite direktnu poveznicu: Imagery Compare – Tool for Satellite Imagery Comparison of EarthMap.org (https://earthmap.org/compare.html)). Valja potražiti dostupne
satelitske snimke svojeg područja pa prema tome odabrati razdoblje za analizu. Mogu se
također koristiti stare fotografije (videozapisi) za usporedbu sa sadašnjim stanjem; mogu se
inrervjurati stariji članovi obitelji ili sumještani, može se provesti anketiranje određenih skupina
sumještana; mogu se potražiti arhivirani podaci o vremenskih ekstremima ili izvješća o
promjenama u okolišu objavljena u medijima.

Oblik izvješća
Izvješe preporučujemo izraditi u digitalnom alatu STORYMAPS https://storymaps.com . Taj alat
omogućuje kombiniranje zemljovida s tekstom, odnosno s opisima i analizama, s fotografijama,
video materijalima i slično.
Korištenje navedenih alata prikazano je na virtualnom GLOBE sastanku međužupanijskih vijeća
održanom u prosincu 2023. te na državnom GLOBE skupu održanom 20. i 21. veljače 2024. u
Slavonskom Brodu. Alate su prikazale i radionice vodile GLOBE edukatorice Zrinka Klarin
(zrinkaklarin@gmail.com) i Petra Sekulić (psekulic0109@gmail.com ), koje su spremne dati
dodatna pojašnjenja ukoliko nekome budu potrebna. Sudionici mogu izabrati i drugi alat za
izradu izvješća ukoliko im StoryMap predstavlja problem.

Zajedničko obilježavanje Dana planeta Zemlje i GLOBE rođendana
Svoje uratke/ projekte školske ekipe prijavljuju putem obrasca dostupnog na poveznici
https://forms.gle/CveiSiDWntmrrytf6 do 10. travnja 2024.
Pristigli projekti bit će putem poslanih poveznica postavljeni na zajedničku platformu pa će se
tako organizirati virtualna izložba u povodu Dana planeta Zemlje 22. travnja. Izložba će se moći
posjetiti putem hrvatske GLOBE stranice http://globe.hr
Sudionici ove aktivnosti moći će putem društvenih mreža ili u neposrednim kontaktima svojim
prijateljima, znancima, suradnicima uputiti javni poziv za posjet ovoj virtualnoj izložbi hrvatskog
Programa GLOBE. Svi će školski timovi dobiti značke za sudjelovanje, a nacionalno izvješće
uputit će se GLOBE središnjici.
Stručno će povjerenstvo u razdoblju od 10. do 18. travnja 2024. procijeniti pristigle radove te
izdvojiti one najuspješnije radi javnog predstavljanja povodom obilježavanja Dana Zemlje 24.
travnja 2024. u Zagrebu.
Kao glavni organizator hrvatske kampanje, Veleposlanstvo SAD pozvanim će učeničkim
timovima pokriti putne troškove (prijevoz vlakom ili autobusom te osigurati smještaj za one
kojima je potreban). Školski tim čine 3 učenika s mentorom.

Organizacijsko povjerenstvo: Diana Garašić, Zrinka Klarin, Sanja Klubička, Diana Matijas
Vengar, Vladimir Ribičić. Petra Sekulić, Mirela Sertić-Perić.