Home » Naše uspješne priče » GLOBE-ovci OŠ Šime Budinića Zadar za smanjenje klimatskih promjena

GLOBE-ovci OŠ Šime Budinića Zadar za smanjenje klimatskih promjena

GLOBE-ovci naše škole sudjelovali su projektnoj aktivnosti proučavanja klimatskih promjena
u svome zavičaju. Učenici su istražili aktualnu temu suvremenog doba koja pogađa sve
krajeve svijeta. Zadatak je bio proučiti uzroke klimatskih promjena na globalnoj, a zatim i na
lokalnoj razini te istražiti i predložiti moguća rješenja.
Cilj aktivnosti bio je izrada modela održivog grada koji potiče korištenje obnovljivih izvora
energije. Učenici su modele pametnih kuća izgradili praktičnim radom 3D modela ili u nekom
digitalnom alatu.
Istraživanjem zadane teme učenici su prepoznali korištenje neobnovljivih izvora energije,
onečišćenje okoliša i zagrijavanje planeta kao glavne probleme suvremenog društva koji
dovode do povećanja klimatskih promjena na Zemlji. Učenici su proučili različita moguća
rješenja te su predložili vlastite ideje za izradu modela kuća. Osmislili su energetska rješenja i
korištenje obnovljivih izvora energije prilagođenih sredozemnom području kao što su solarna
energija, energije vjetra i vode te štednja i održivost slatke vode. Izgrađeni stambeni objekti
integrirani su u prirodno okruženje, tzv. „eko susjedstvo“. Također, u objektima su pametni
sustavi koji prate potrošnju energije i boravak ukućana u različitim prostorijama. Unutar i
izvan kuća postavljeni su različiti sustavi koji omogućavaju štednju energije i vode te
iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Modeli kuća izrađeni su od ekološki prihvatljivih i
obnovljivih materijala, a smještene su na krškom reljefu Primorske Hrvatske. Okrenute su
prema južnoj strani kako bi se iskoristio veći broj sunčanih sati u godini. Oko kuća nalaze se
mediteranska stabla koja smanjuju udare bure i ohlađivanje kuća i mediteranske biljke koje se
koriste u domaćinstvu (lavanda, lovor, ružmarin, bosiljak, menta…). U temeljima kuća nalaze
se cisterne za vodu koje skupljaju kišnicu. Iskorištena je pozicija kuća uz more za proces
desalinizacije, tj. postupak uklanjanja minerala iz morske vode za dobivanje slatke vode
potrebne za zalijevanje maslinika i vrta. Izrađenim modelima kuća povezala se tradicionalna
gradnja kuća i život u Dalmaciji sa suvremenim načinom života.
Ovakvim pristupom rada kod učenika je potaknut razvoj ekološke svijesti te razvoj
motoričkih i digitalnih vještina. Učenici su kreativno prikazali svoje ideje i prijedloge
rješavanja problema kojima su prikazali rezultate svog timskog rada. Učenički radovi
predstavljeni su unutar škole i lokalnoj javnosti.

Anita Mustać, Zrinka Klarin, Osnovna škola Šime Budinića Zadar, Hrvatska