Home » Novosti » ENO weather week

ENO weather week

Članovi GLOBE grupe OŠ prof. Franje Viktora Šignjara iz Virja pozivaju vas da se pridružite kampanji
ENO weather week koja se provodi od 30. listopada do 3. studenog kroz ENO program. U kreiranju ove
kampanje prije nekoliko godina bio je i voditelja GLOBE programa u našoj školi Darka Herbai na čiju
inicijativu se kampanja provodi po GLOBE protokolima. Uključiti se mogu sve osnovne i srednje škole.
Sve o ovoj kampanji sa objašnjenjima možete pronaći na slijedećem linku