Home » GLOBE u nastavi

GLOBE u nastavi

Na stručnom skupu Programa GLOBE, održanom u ožujku 2019., u organizaciji AZOO, sudionici su uspoređivali kurikulume za predmete koje predaju sa sadržajima Programa GLOBE. Tako je nastao primjenjivi vodič za korištenje Programa GLOBE u redovitoj nastavi.